NS har festmøte i Vardø, som er meget godt besøkt. Gutte- og jentehirden har innøvd et kabaretprogram med passende blanding av smil, satire og alvor. Til slutt underholder et sangkor av tyske soldater. (21.05.1941)

En melding på en plakat utenfor Nationaltheatret møter publikum: «Den til i aften averterte forestilling innstilles.» Årsaken er skuespillerstreik som svar på tyskernes og NS’ press, og som følge av at seks skuespillere har fått sparken. 14 av skuespillerenes tillitsmenn blir samtidig arrestert. Streiken sprer seg videre til Bergen og Trondheim, og teatrene stenges. Dette er første gang under okkupasjonen at en hel yrkesgruppe legger ned arbeidet. (21.05.1941)

150 mann fra Hirdens «7. regiment Viking» møter i Frimurerlosjens sal. De er kledd i SS-uniformer med armbind, der den tyske ørn er erstattet med Hirdens symbol. Anledningen er at Norges SS stiftes i dag; en hær utgått av Hirdens rekker som et «rasemessig eliteutvalg». Medlemmene avlegger ed til Hitler og deretter til Quisling før de hører Himmler tale. Han forteller de 150 at de er medlemmer av det germanske SS-fellesskap og at eden er bindende på livstid. Himmler kaller fram Jonas Lie og meddeler at han er utnevnt til fører for Norges SS. Himmler berømmer Lies innsats i Serbia og Hellas. Norges SS blir nå sendt til fire ukers opplæring på en nyopprettet SS-skole på Elverum. (21.05.1941)

 

Heinrich Himmler besøker Norge for andre gang. Han ankommer Fornebu, hvor han blir mottatt av en rekke æresgjester med Terboven, generaloberst von Falkenhorst og NS-fører Quisling i spissen. Etter at et æreskompani blir inspisert, reiser de videre til Frimurerlosjen. (21.05.1941)

Slagskipet Bismarck og krysseren Prinz Eugen oppdages av et britisk speiderfly ved Korsfjorden ved Bergen. Den britiske flåten settes i alarmberedskap og sender ut alle tilgjengelige krigsskip for å stoppe de tyske skipenes ferd mot Nord-Atlanteren. Bismarck rekker ikke å fylle bunkerstankene før de må begi seg til havs. Bildene viser Bismarck ved Bergen. (21.05.1941)