Oppslag i Vardø: «Statsråd dr. G. Lunde skal besøke byen i morgen. Det oppfordres til at alle flagger. Han skal tale i Bio kl. 21.00.» (28.05.1941)

Det gis dispensasjon fra forbudet mot å selge ferskt brød for pinsehelgen. (28.05.1941)

Et fjerde geværkompani blir satt opp for Skottlandsbrigaden, hovedsakelig med frivillige som har kommet over til Storbritannia sammen med styrkene som returnerte fra Lofotraidet. Feltbatteriet er nå plassert i 127. Field Regiment, Royal Artillery i Insch, nordvest for Aberdeen. De fire geværkompaniene roterer for trening og innføring i britiske systemer hos et skotsk infanteriregiment, The Cameronians. (28.05.1941)

Utenriksministrene Anthony Eden og Trygve Lie undertegner en detaljert militæravtale mellom Storbritannia og Norge. Avtalen regulerer organiseringen av de norske væpnede styrkene i Storbritannia. Den bergede gullbeholdningen og skipsfartsinntekter gir Norge en økonomisk handlefrihet som andre okkuperte land ikke har. Avtalen har blant annet følgende punkter:
– Et krigsmål er å gjenopprette Norges frihet og selvstendighet og befri landet
– Norske styrker skal organiseres etter visse prinsipper for å samarbeide med de allierte
– Norske styrker skal enten brukes til å forsvare Storbritannia eller til å gjenerobre Norge
– Norge skal betale for alle tropper og krigsmateriell som overleveres fra Storbritannia
– Den norske marinen kan disponere britiske krigsskip på lånebasis, uten betaling
– Norske styrker, fly og marine skal operere under britisk/alliert overkommando, men under norsk flagg
– Kongeriket Norge har eierskapet til norske styrker
(28.05.1941)

Det blir bestemt at tekstil- og konfeksjonsfabrikker skal stanse virksomheten fra 23. juni til 16. august for å drøye beholdningen av tekstilråstoffer og tøy. Stansen omfatter omtrent 20 000 arbeidstakere. Arbeiderne vil få utbetalt trygd for tiden utenom ferien. (28.05.1941)