I den nye rasjoneringsperioden som starter 2. juni, blir den ordinære brødrasjonen satt ned med 200 gram mel eller brød per uke (det er 28 merker per uke mot tidligere 32). Tungarbeidere skal få utdelt utjevningskort som sikrer dem omtrent samme rasjon som før. (08.05.1941)

Terboven bestemmer at samtlige herreløse duer og villduer skal avlives, og alle som holder duer får ordre om å gå inn i et dueavlslag og registrere duene sine. Bare i Oslo regner man med at det er 20 – 30 000 villduer. (08.05.1941)

Sovjetunionen bryter de diplomatiske forbindelsene med Norge, mye på grunn av forverring av russernes forhold til Tyskland. Regjeringen i London vurderer å protestere, men bestemmer seg for å la det være, mest fordi de vil bevare nordmenns mulighet til å flykte til England og USA gjennom Sovjet. Følgende note ble sendt fra Moskva:

(08.05.1941)

Seks nordmenn, som angivelig har vært behjelpelige med å pågripe tyske arbeidere og NS-folk under det britisk-norske raidet mot Svolvær i mars, blir av tysk krigsrett dømt til harde straffer. Én får livsvarig tukthus, de fem andre får flere års tukthusstraffer. (08.05.1941)