DS Røyksund av Haugesund blir bombet og senket av tyske fly i Bristolkanalen. Bomben som treffer maskinrommet dreper tre mann. Fire briter omkommer også. Resten av mannskapet hopper over bord og blir reddet av eskorten. (27.05.1941)