Doktor Sigmund Rascher sender en forespørsel til Himmler om han kan få låne «to eller tre profesjonelle kriminelle» fra Dachau til trykkammer-eksperimenter og andre medisinske eksperimenter. Han sier at det må mennesker til, da «disse eksperimentene ikke kan utføres på aper, slik det har vært forsøkt». Rascher blir kjent for sine eksperimenter som blant annet involverer hypotermi (hvor lang tid det tar før et menneske dør av kulde), oppvarming av mennesker i kokende vann og inntak av Polygal-tablett (som skal stoppe blødninger) etter å ha blitt skutt i nakken eller amputert et lem. Disse eksperimentene ser ikke nazistene på som ulovlige, fordi de anser forsøkspersonene som undermennesker og hensikten er å «fremme den ariske rasen». (15.05.1941)

Operasjon Barbarossa, Tysklands angrep på Sovjetunionen, skulle egentlig startet i dag. Operasjonen ble godkjent av Hitler gjennom «Direktiv nr. 21» den 18. desember i fjor, men blir utsatt fordi Wehrmacht må ha tid til å rydde opp i kaoset på Balkan. (15.05.1941)

Ekspedisjonssjef Feyling i Kirkedepartementet sender ut ny lærebok i kristendomskunnskap. Samtidig trekkes godkjenningen av en rekke andre bøker tilbake. Norsk Skoleblad og Luthers Kirketidende rykker ut med et skarpt angrep mot boken, fordi det blant annet i forklaringen til det fjerde bud nå står:

(15.05.1941)

Bønder sliter med å fôre kuene sine med det nye cellulosefôret. Man må lure det på dem, blant annet ved å blande det med melasse, sildemel og så videre. En gårdbruker på Jevnaker gjør andre erfaringer, ifølge en avis: En morgen han kom ned i fjøset, hadde en av kuene i nattens løp kommet seg løs fra båsen og hadde satt tillivs blendingsgardinene. Kua hadde også slukt fôringstabellen som hang på fjøsveggen. (15.05.1941)

27 nordmenn, de fleste jernbanefunksjonærer, blir ved tysk krigsrett idømt tukthus- og fengselsstraffer på opptil 4-5 år for tyveri av tobakk, sigaretter og klær «tilhørende forsvarsmakten». (15.05.1941)

Det meldes at «det grønnes i Tøyenhagen» i Oslo. Dyrking av kaffe, te, kakao og tobakk er i full sving. (15.05.1941)

Rolf Strømsheim i Ålesund skriver i dagboka om matsituasjonen i byen:

(15.05.1941)

Etter at 22 organisasjoner i april gikk sammen om et protestbrev til Terboven, har tallet på protesterende organisasjoner nå økt til 43. Protestbrevet har ikke fremkalt respons fra rikskommissæren, så de forfatter et nytt brev stemplet dagens dato. Nå er også Landsorganisasjonen med på protesten. En del organisasjoner er imidlertid fremdeles utenfor, blant andre Norges Bondelag og Norges Rederforbund som allerede er nazifisert. Også Norges Industriforbund, Norges Håndverkerforbund og Norsk Arbeidsgiverforening avslår å signere protesten. (15.05.1941)