Utenriksministrene Anthony Eden og Trygve Lie undertegner en detaljert militæravtale mellom Storbritannia og Norge. Avtalen regulerer organiseringen av de norske væpnede styrkene i Storbritannia. Den bergede gullbeholdningen og skipsfartsinntekter gir Norge en økonomisk handlefrihet som andre okkuperte land ikke har. Avtalen har blant annet følgende punkter:
– Et krigsmål er å gjenopprette Norges frihet og selvstendighet og befri landet
– Norske styrker skal organiseres etter visse prinsipper for å samarbeide med de allierte
– Norske styrker skal enten brukes til å forsvare Storbritannia eller til å gjenerobre Norge
– Norge skal betale for alle tropper og krigsmateriell som overleveres fra Storbritannia
– Den norske marinen kan disponere britiske krigsskip på lånebasis, uten betaling
– Norske styrker, fly og marine skal operere under britisk/alliert overkommando, men under norsk flagg
– Kongeriket Norge har eierskapet til norske styrker
(28.05.1941)