Beholdninger av klær og sko begynner å minke. Vilkårene for tildeling blir også strengere; det kommer nye kort for søknad om skotøy og halvsålinger. Nå må man oppgi ikke bare brukbare sko og gummistøvler, men også slike som er utslitt. Forsyningsnemndene kan sette som vilkår for tildeling at gammelt skotøy blir innlevert. (02.05.1941)