DS Karlander av Fredrikstad blir bombet av tyske fly på vei fra Hull til Curacao. De har litt luftvern og forsvarer seg med dette, men mannskapet må gå i livbåtene. Skipet går tapt og mannskapet plukkes opp av redningsskipet Zaafaran. (14.05.1941)

Husmor og barnepleier Kitty Margrete Lorange, født Sørensen, melder seg inn i NS. Hun er gift med Fredrik Lorange, og de bor i Erling Skakkes gate 52 i Trondheim. Senere blir hun innlemmet som agent i Rinnanbanden. (14.05.1941)

Sverre Riisnæs og Jonas Lie kommer tilbake til Norge. De har fått sin fronterfaring, som er i tråd med SS’ og Reinhard Heydrichs ønske. (14.05.1941)

Kåre Fostervoll blir avsatt fra stillingen som rektor ved Ålesund offentlige høyere allmennskole (Latinskolen). Elever, lærere og Forstanderskapet protesterer på avgjørelsen, men til ingen nytte. Det utnevnes imidlertid ingen ny NS-rektor til skolen, så lektor Ola Sandnes pålegges å stå for den daglige driften inntil videre. Dette gjør han til skolens beste ut krigen. (14.05.1941)