De første avdelingene av Den røde hærs 14. armé har krysset grensen til Norge ved Korpfjell og Grense Jakobselv. Den tyske bergarmeen i nord kjemper de neste dagene en oppholdende strid mot de sovjetiske angriperne. (18.10.1944)

I et møte med Jonas Lie og Terbovens folk, sier SS-mann Hans Henrik Neumann at de sovjetiske styrkene som rykker inn i Sør-Varanger skal møte et øde landskap: Tyske styrker skal brenne alt, og nordmenn som ikke vil la seg evakuere, vil bli bektraktet som fiender. Dette sier han selv om Hitler foreløpig ikke har samtykket til tvungen evakuering. (18.10.1944)

Den russiske viseutenriksministeren har informert Moskva-ambassadør Rolf Andvord om at Den røde hær vil rykke inn i Nord-Norge. Ingen avtale er inngått med USA og Storbritannia, som derfor ikke vil intervenere. Nordmenn er imidlertid invitert til å delta sammen med en styrke fra England. (18.10.1944)