Quisling oppnevner ministrene Jonas Lie og J. A. Lippestad til styresmenn 1 og 2 for Finnmark og Nord-Troms. De får som oppgave å iverksette frivillig evakuering av sivilbefolkningen. Tyske myndigheter nordpå er imidlertid lite samarbeidsvillige til dette; de frykter kaos hvis en strøm av sivile flyktninger blander seg med den tyske retretten. Blant annet blir Jonas Lie nektet å bruke radiosenderen i Vadsø til å appellere til befolkningen. Tyskerne ønsker heller ikke oppslag i noen form, så dermed blir det i denne omgang bare tale om såkalt «hviskepropaganda». (10.10.1944)