Sjefen for Den Norske Militærmisjon til Sovjet innkaller tidligere øvede vernepliktige i Finnmark. Målet er nye avdelinger og å forsterke norske styrker i Finnmark. (26.10.1944)

På en seter i Vangsåsen, vest for Brumunddal, blir to Milorg-karer overrasket av tyskerne. Leiren deres har blitt røpet. Det kommer til kamp, og de to blir drept. (26.10.1944)

Tyskerne gjennomfører en razzia i Øvre og Nedre Eiker ved Drammen, dels fordi området oppfattes som et urosenter, dels for å skremme. Aksjonen blir ledet av Gestapo, og sjefen for Sipo i Drammen har sørget for en liste over fire mann som skal skytes på stedet. Gestapo-sjefen skyter selv hotelleier Olav Sanden i Hokksund, mens to kjøpmenn i Mjøndalen, Johan Kristiansen og Hans Throndsen, blir skutt av Sipo-sjefen. En tredje kjøpmann blir arrestert og kjørt til Hokksund, hvor Gestapo-sjefen venter. Men i mellomtiden skyter en nervøs tysk soldat Erling Olsen, som er på vei til jobb. Da er kvoten på fire fylt, og Gestapo-sjefen nøyer seg med å la den tredje kjøpmannen forbli arrestert. Samtidig blir nærmere 50 gisler kjørt til Grini – blant dem de dreptes familier. (26.10.1944)

Aksjonsgruppen Aks 13 000 ødelegger et tysk reparasjonsverksted, et større lager av flydeler og en del olje og bensin på Kjelsås bruk, nord for Oslo. (25.10.1944)

Direktør Gunnar Jahn blir arrestert på grunnlag av bistand til Hjemmefronten, og med det mister Kretsen sitt kanskje mest innflytelsesrike medlem. En rekke andre hjemmefrontledere er ettersøkt, og flere av dem går i dekning eller reiser til Sverige. (25.10.1944)

Sovjetiske styrker har lykkes med å okkupere og innta Kirkenes. Bare 20-30 hus står igjen i byen. Tyske tropper har vært nødt til å forlate byen tre uker tidligere enn planlagt. Samtidig blir Bjørnevatn-området befridd, slik at alle de 3000-4000 menneskene i gruvene kan komme ut i dagslyset. Den røde armé roper «Dere er frie, heis det norske flagget» inn i gruvegangene. I Moskva feires framrykningen til Kirkenes med salutt: 224 kanoner avfyrer 20 skudd hver. Bildene viser heising av det norske flagget, møte mellom russiske soldater og nordmenn i Kirkenes samt folk som kommer ut av gruvegangen ved Bjørnevatn. (Foto: Fotokhronika TASS) (25.10.1944)

Fem allierte fly angriper rutebåten DS Eira, som har lagt ut fra kai på Kjerstad i Haram utenfor Ålesund. Flere passasjerer og styrmannen blir drept av mitraljøseild, mens kapteinen overlever. Mange blir hardt skadet. (24.10.1944)

Forsyningssituasjonen er stadig dårligere: Potetleveransene svikter, eggtilførsler er minimale, det blir stadig mindre av melk og smør, og havregryn finnes ikke lenger. Fersk fisk er også en sjeldenhet, til og med på Vestlandet. Folk klager over at de ikke får sukker på kortene sine. (24.10.1944)

Sovjetiske tropper nærmer seg Kirkenes: Det utspiller seg voldsomme kamper ved Elvenes, en mils vei øst for byen. Inne i gruvegangene ved Bjørnevatn, har det vokst fram en hel liten by: Det er 3000-4000 mennesker som oppholder seg der. Noen har laget seg små skur, slik at familien får litt privatliv. Ti barn – seks jenter og fire gutter – blir født der inne i halvmørket. Fire-fem kyr og en geiteflokk bidrar med melk. Utenfor raser kampene, og de fleste hus, brakker og lagre står i brann. (24.10.1944)

Sovjetiske styrker har erobret Tårnet/Jarfjorden etter sterk motstand fra tyskerne. Tyskerne forsøker nå å holde Kirkenes så lenge som mulig, for å få gjennomført evakuering av styrker og materiell. Bebyggelse i Kirkenes som ikke allerede er ødelagt av sovjetisk bombing, settes i brann. Kraftstasjonen som forsyner Kirkenes med strøm blir sprengt. (23.10.1944)

All reising utenfor egen kommunegrense blir forbudt. Det gjøres unntak for reiser til lege og sykehus, livsnødvendig befordring, yrkesreiser og offentlige tjenestereiser. Postverket tar ikke lenger imot pakker tyngre enn fem kilo. Telefon og telegraf ekspederer utelukkende livsviktige samtaler og telegrammer. (23.10.1944)

Det tyske forsyningsskipet Margaretha, fullastet med matvarer, konjakk, likør og sigaretter, blir bombet og grunnstøter utenfor Båtsfjord. Lokalbefolkningen ror ut til vraket under beskytning for å sikre seg noe av lasten. (22.10.1944)

Etter at DS Alta ble rekvirert for frivillig evakuering fra Kirkenes, har bare 22 personer møtt opp til det som blir den første og eneste evakueringsturen for båten. (22.10.1944)

De tyske batteriene på Tueneset og Stavneset ved Ålesund åpner ild mot femten allierte fly som angriper en vaktbåt vest for Godøya. Senere på dagen kommer det igjen fly over byens nærmeste distrikt. Denne gangen er det en sverm på 20-30 fly som angriper batteriene på Vigra og Bjørnøya. (22.10.1944)

Bergingsbåten DS Jason av Bergen blir bombet av sovjetiske fly i Persfjorden, på reise fra Båtsfjord til Vardø. Én person omkommer og 12 blir reddet. (21.10.1944)