Etter at Finland har bedt Tyskland om å trekke de tyske troppene ut av landet, får general Rendulic ordre fra Hitler om å trekke sin armé fra Finland inn i Norge og tilbake til en forsvarslinje ved Lyngen i Troms. Han bes samtidig om å ødelegge alt etter seg på veien. Planen får navnet Operasjon Nordlicht. Rendulic står foran en vanskelig oppgave: Det er 200 000 mann, 13 000 lastebiler, 40 000 hester og tusener av russiske krigsfanger som skal forflyttes. (03.10.1944)

Transportrestriksjonene gjør at bedrifter som tidligere har brukt biler i byene nå heller transporterer med hest og vogn. I Oslo er det for tiden flere hundre hester som blir brukt til dette. (03.10.1944)