Som en del av Operation Sunshine, slippes SOE-agenter fra Kompani Linge i fallskjerm over Ugleflott i øvre Telemark. Leder er major Leif Tronstad og nestleder er Jens-Anton Poulsson. Også Gunnar Syverstad er med, mens Einar Skinnarland slutter seg til gruppen som telegrafist. Operasjonen er planlagt av norsk militært personell i Storbritannia sammen med det britiske militæret og går ut på å beskytte viktige industripunkter og kraftforsyning mot ødeleggelse frem mot frigjøringen. (05.10.1944)

Forsvarets overkommando sender 208 mann fra 2. bergkompani av Den norske brigaden i Skottland til Murmansk. De skal slutte seg til 114. divisjon av det sovjetiske infanteriet. På grunn av en del kapasitetsproblemer, og fordi transport av de norske soldatene og deres utstyr ikke blir prioritert av de allierte, ankommer styrken Murmansk uten kjøretøy og hester. Blant de 208 er Thor Heyerdahl, som blant annet har som oppgave å sette opp radiosamband med London. (05.10.1944)

Under voldsomt press fra sjefen for den allierte kontrollkommisjonen, stalinisten Andrej Zhdanov, går den finske hæren omsider til angrep på de tyske avdelingene som fortsatt befinner seg sør for Rovaniemi. Blodige sammenstøt finner sted rundt Kemi, Torneå og etter hvert Muonio. (05.10.1944)