Jonas Lie har gitt ordre om at Tana skal evakueres. Flertallet av de sivile rømmer til fjells, tross trusselen om å bli hentet av tyske patruljer. Samtidig innledes tvangsevakueringen av Alta med tvangsavlevering av husdyr. (30.10.1944)