Tyskernes 19. bergkorps lykkes i å bryte ut av et sovjetisk omringningsforsøk etter voldsomme kamper. Korpsets hovedstyrke unnslipper over grensen til Finnmark. (13.10.1944)

Det blir opplyst om at barn og ungdom som deltar i potetopptakingen har rett til å få anvisning på poteter til vinterforsyning fra den gården de har arbeidet. (13.10.1944)