51 mennesker – av dem kontorpersonell på 41 kvinner – omkommer når et tysk Focke-Wulf Fw 200 styrter i Lavangen underveis fra Rovaniemi til Værnes. Årsaken er teknisk svikt. (11.10.1944)

Sovjetiske fly angriper Kirkenes på nytt. Det svenske skipet Gothia, som ligger for anker i havna, blir senket. Ingen om bord kommer til skade. (11.10.1944)

Ved en kontroll på en rutebåt fra Hjørundfjorden på Sunnmøre, kommer pris- og rasjoneringspolitiet over mye ulovlig frukt, tilsvarende bortimot femti kasser. Alt blir beslaglagt. Godsmengden er så stor at det ikke er mulig å kontrollere alt, så politiet regner med at et like stort parti unnslipper kontrollen. (11.10.1944)

Politidepartementet kunngjør at det er forbudt å frakte passasjerer, også hjelpemannskaper, på lastebilers lasteplan eller tilhenger. Overtredelse vil få alvorlige konsekvenser både for sjåfører og passasjerer. (11.10.1944)