Det tyskrekvirerte skipet MT Inger Johanne av Bergen blir bombet i brann av allierte fly utenfor Justøya ved Lillesand. Hele den norske besetningen omkommer i flammene. (15.10.1944)

Sovjetiske styrker har innledet sitt avgjørende angrep mot vest, gjennom Finland. Samtidig trekker en stor, tysk styrke seg tilbake til bygda Tårnet i Sør-Varanger, omtrent 25 kilometer fra Kirkenes. De har fått ordre om å ødelegge bebyggelse langs veiene under tilbaketrekkingen. Flere tusen nordmenn søker tilflukt i tunneler ved Bjørnevatn, der både mat og utrustning blir medbrakt. (15.10.1944)