Ifølge de to styresmenn for Finnmark og Troms skal alle telefonapparater i Finnmark innleveres til nærmeste telefonsentral innen 1. november. Unntatt for plikt til innlevering, er alle offentlige tjenestemenn, offentlige kontorer, leger, jørdmødre, innehavere av verksteder og kjøpmenn. (28.10.1944)