37 Lancaster-fly angriper Tirpitz som nå har blitt ankret opp ved Håkøya ved Tromsø. Angrepet blir mislykket, siden lave skyer dekker skipet. Bombene forårsaker kun mindre skader. (29.10.1944)

På Jevnaker blir en 34 år gammel mann skutt av tyskerne like ved sitt hjem. Det viser seg at han var opptatt med sitt og ikke gjorde noe spesielt, og at han dermed helt uprovosert ble skutt. (29.10.1944)

Rundt 300 allierte bombefly har på nytt forsøkt å angripe den tyske ubåtbunkeren i Laksevåg ved Bergen. Bunkeren blir truffet, men ikke alvorlig skadet. Bomber faller også over sivile strøk; rundt 35 hus blir helt rasert og 50 skadet. Heldigvis blir ingen i Laksevåg drept, men mange av bombene bommer så mye på målet at de rammer Bergen sentrum. Her blir blant annet Det Gamle Teater lagt i grus, og rundt 52 mennesker blir drept. (29.10.1944)