Quisling kommer med forordningen «Evakuering av enkelte deler av Finnmark og Troms». Her blir det blant annet fastslått at politiet skal «bekjentgjøre hvilke distrikter som skal være gjenstand for frivillig evakuering». Styresmennene Jonas Lie og J. A. Lippestad får også en lovhjemmel for å straffe dem som unnlater å følge ordre med fengsel inntil fem år eller bøter inntil 100 000 kroner. Fortsatt er evakueringen ment å i prinsippet være frivillig, selv om statens tjenestemenn i henhold til Quislings forordning har som «tjenesteplikt» å evakuere folk. Quisling forutsetter at folk vil la seg evakuere frivillig, men det viser seg raskt at mange ikke er spesielt villige til det. Den tyske general Rendulic godtar nå at NS-styret setter opp oppslag om evakuering. (Foto: Arkivverket) (17.10.1944)