Rikskommissær Terboven har bestemt seg for å få til tvangsevakuering i Nord-Norge. Nå besøker han Målselv, der man er i ferd med å opprette et nytt hovedkvarter for 20. bergarmé. Han sender et telegram til Berlin, adressert Martin Bormann, der han ber om at hans argumenter for tvangsevakuering og total ødeleggelse blir forelagt Hitler. (26.10.1944)