Det oppdages at Terbovens avdeling i Kirkenes i hemmelighet tømmer kontorene sine, brenner mengder av papir og trekker ut personell. Sipo slipper deretter fri alle fanger i området. (04.10.1944)

En gårdbruker i Oddernes er anmeldt for å ha tresket uten at den oppnevnte kornveieren var til stede. (04.10.1944)

Et firma i Kristiansand bøtelegges for å bruke sytråd til fremstilling av innleggssåler uten at det foreligger tillatelse fra Norges Tekstilstyre. (04.10.1944)

Menn fra Pelle-gruppa har gått til aksjon mot Østbys Skifabrikk i Storgata 28 i Oslo. Forsøket på å ødelegge maskiner som produserer landminekasser mislykkes. (04.10.1944)

194 personer blir drept ved et alliert flyangrep på Laksevåg. Målet er å ødelegge ubåtbunkeren og skipsverftet ved hjelp av omtrent 200 fly, men det hele ender opp med å bli en sivil tragedie. Mange sivile bolighus og bygninger blir rammet, deriblant Holen barneskole hvor to hele klasser med 60 elever og to lærere blir drept. I tillegg til de 194 sivile omkomne, blir flere hundre skadet. På Holen skole har redningsmannskapene en vanskelig oppgave med å berge mange barn som ligger levende begravet i kjelleren. (Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen, avdeling for spesialsamlinger) (04.10.1944)

Etter at Finland har bedt Tyskland om å trekke de tyske troppene ut av landet, får general Rendulic ordre fra Hitler om å trekke sin armé fra Finland inn i Norge og tilbake til en forsvarslinje ved Lyngen i Troms. Han bes samtidig om å ødelegge alt etter seg på veien. Planen får navnet Operasjon Nordlicht. Rendulic står foran en vanskelig oppgave: Det er 200 000 mann, 13 000 lastebiler, 40 000 hester og tusener av russiske krigsfanger som skal forflyttes. (03.10.1944)

Transportrestriksjonene gjør at bedrifter som tidligere har brukt biler i byene nå heller transporterer med hest og vogn. I Oslo er det for tiden flere hundre hester som blir brukt til dette. (03.10.1944)

Fra Øst-Finnmark har allerede flere tusen, kanskje så mye som 5000 personer, evakuert før den tyske tilbaketrekningen starter. Mye av årsaken er russisk bombing av flere byer i Finnmark. Dermed er et fungerende mottaksapparat for flyktninger allerede etablert i Tromsø, og evakueringssjefen der anslår at om lag 500 evakuerte har passert gjennom byen de siste ukene. Utfordringene med å frakte og ta imot alle som kommer fra Finnmark, er imidlertid i ferd med å vokse seg veldig store. I løpet av oktober vil det bli samlet 17 lokalskip og ca. 250 skøyter til innsats for å gi evakuerte helsehjelp, mat, husly og skipsrom i Tromsø. (02.10.1944)

I et rundskriv pålegger Justisdepartementet landets sorenskrivere å ikke godta fødsels-, dåps- og vigselsattester som nå brukes av de prestene som har nedlagt sine embeter. (02.10.1944)

Høstjakten i fjellet gir et godt resultat for mange: Enkelte jegere har skutt 30 ryper på én dag. (02.10.1944)