Ifølge de to styresmenn for Finnmark og Troms skal alle telefonapparater i Finnmark innleveres til nærmeste telefonsentral innen 1. november. Unntatt for plikt til innlevering, er alle offentlige tjenestemenn, offentlige kontorer, leger, jørdmødre, innehavere av verksteder og kjøpmenn. (28.10.1944)

Politidepartementet har gitt forbud om «bruk av motorkjøretøyer om natten», fastsatt som tidsrommet mellom klokken 22 og 06. Dette gjelder busser, varebiler, lastebiler, personbiler og motorsykler med norsk kjennetegn. Unntak gjøres for utrykningskjøretøyer, beredskapsbiler, «andre motorkjøretøyer i førstehjelpskjøring» og «motorkjøretøyer som kjører etter tysk ordre». Andre kjøretøyer må har særskilt tillatelse for nattkjøring. (28.10.1944)

Haugesund-båten Karmøy blir angrepet av fly på havnen i Lødingen. Seks av besetningen mister livet. (28.10.1944)

Etter Terbovens telegram til Berlin, har Hitler nå gitt sin personlige tilslutning til at befolkningen i Finnmark skal tvangsevakueres og at tyskerne skal trekke seg tilbake til Lyngen-området. «Alle boliger skal nedbrennes. […] Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass», står det i en kunngjøring. Videre gjøres det oppmerksom på at «den som ikke følger den klare oppfordring utsetter seg selv og sine pårørende selvforskyldt for dødelige farer gjennom en fimbulvinter derved at han står uten hus og mat og uten eksistensmulighet». De som ikke forholder seg til ordre blir også regnet som krigsforbrytere og kan bli skutt. Brenningen av Finnmark blir gjennomført til tross for protester fra blant andre Wehrmachts øverstkommanderende i Norge, Nikolaus von Falkenhorst og andre, som finner den både unødvendig og utenrikspolitisk belastende. (28.10.1944)