Det tyske forsyningsskipet Margaretha, fullastet med matvarer, konjakk, likør og sigaretter, blir bombet og grunnstøter utenfor Båtsfjord. Lokalbefolkningen ror ut til vraket under beskytning for å sikre seg noe av lasten. (22.10.1944)

Etter at DS Alta ble rekvirert for frivillig evakuering fra Kirkenes, har bare 22 personer møtt opp til det som blir den første og eneste evakueringsturen for båten. (22.10.1944)

De tyske batteriene på Tueneset og Stavneset ved Ålesund åpner ild mot femten allierte fly som angriper en vaktbåt vest for Godøya. Senere på dagen kommer det igjen fly over byens nærmeste distrikt. Denne gangen er det en sverm på 20-30 fly som angriper batteriene på Vigra og Bjørnøya. (22.10.1944)