Minister Whist instruerer den utnevnte assisterende styresmann for Finnmark, Johan Lippestad, om at hele Finnmark samt Troms til og med Skjervøy og Lyngenfjordens østside skal evakueres med tvang og «uten opphold». Det blir nå hengt opp plakater, blant annet i Hammerfest, som varsler befolkningen om evakuering. (Foto: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)) (27.10.1944)

Etter harde kamper ved Neiden i Finnmark, må tyske styrker på nytt gi opp kampen. All bebyggelse er brent ned, med unntak av samenes kapell fra 1500-tallet. (27.10.1944)

Ved Risvåg i Finnmark kommer en tysk jaktkommando tilfeldigvis over to norske partisaner i sovjetisk tjeneste; Sverre Søderstrøm og Oddvar Sibblund. Etter å ha sendt en del skuddsalver mot tyskerne, innser de to at de ikke har sjans til å slippe unna. For å ikke bli tatt til fange, tar de seg selv av dage. (27.10.1944)