Etter harde kamper ved Neiden i Finnmark, må tyske styrker på nytt gi opp kampen. All bebyggelse er brent ned, med unntak av samenes kapell fra 1500-tallet. (27.10.1944)