Etter Terbovens telegram til Berlin, har Hitler nå gitt sin personlige tilslutning til at befolkningen i Finnmark skal tvangsevakueres og at tyskerne skal trekke seg tilbake til Lyngen-området. «Alle boliger skal nedbrennes. […] Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass», står det i en kunngjøring. Videre gjøres det oppmerksom på at «den som ikke følger den klare oppfordring utsetter seg selv og sine pårørende selvforskyldt for dødelige farer gjennom en fimbulvinter derved at han står uten hus og mat og uten eksistensmulighet». De som ikke forholder seg til ordre blir også regnet som krigsforbrytere og kan bli skutt. Brenningen av Finnmark blir gjennomført til tross for protester fra blant andre Wehrmachts øverstkommanderende i Norge, Nikolaus von Falkenhorst og andre, som finner den både unødvendig og utenrikspolitisk belastende. (28.10.1944)