De tyske brannkommandoene begynner å brenne bebyggelse og skyte husdyr i Austertana. (31.10.1944)