Sovjetiske styrker har erobret Tårnet/Jarfjorden etter sterk motstand fra tyskerne. Tyskerne forsøker nå å holde Kirkenes så lenge som mulig, for å få gjennomført evakuering av styrker og materiell. Bebyggelse i Kirkenes som ikke allerede er ødelagt av sovjetisk bombing, settes i brann. Kraftstasjonen som forsyner Kirkenes med strøm blir sprengt. (23.10.1944)

All reising utenfor egen kommunegrense blir forbudt. Det gjøres unntak for reiser til lege og sykehus, livsnødvendig befordring, yrkesreiser og offentlige tjenestereiser. Postverket tar ikke lenger imot pakker tyngre enn fem kilo. Telefon og telegraf ekspederer utelukkende livsviktige samtaler og telegrammer. (23.10.1944)