Fra Øst-Finnmark har allerede flere tusen, kanskje så mye som 5000 personer, evakuert før den tyske tilbaketrekningen starter. Mye av årsaken er russisk bombing av flere byer i Finnmark. Dermed er et fungerende mottaksapparat for flyktninger allerede etablert i Tromsø, og evakueringssjefen der anslår at om lag 500 evakuerte har passert gjennom byen de siste ukene. Utfordringene med å frakte og ta imot alle som kommer fra Finnmark, er imidlertid i ferd med å vokse seg veldig store. I løpet av oktober vil det bli samlet 17 lokalskip og ca. 250 skøyter til innsats for å gi evakuerte helsehjelp, mat, husly og skipsrom i Tromsø. (02.10.1944)

I et rundskriv pålegger Justisdepartementet landets sorenskrivere å ikke godta fødsels-, dåps- og vigselsattester som nå brukes av de prestene som har nedlagt sine embeter. (02.10.1944)

Høstjakten i fjellet gir et godt resultat for mange: Enkelte jegere har skutt 30 ryper på én dag. (02.10.1944)