Mørklegging og krigstidens mange restriksjoner stimulerer til alle slags innendørsaktiviteter. Kino og teater erstattes i stor utstrekning av hjemmekonserter, opplesningskvelder, amatørteater og studiesirkler. Bridge, sjakk og forskjellig håndarbeid får en ny blomstringstid. (14.10.1944)

Seks menn fra Aks. 13000 gjennomfører en vellykket sabotasje mot BMWs lager av deler til Messerschmitt 109-flyene i Ringnes Bryggeri i Oslo. Lageret totalskades, og aksjonen bidrar i stor grad til at tyskerne legger ned arbeidet på sine to største reparasjonsverksteder på Bjølsen og Kjeller Flyplass. (14.10.1944)

Tre menn fra aksjonsgruppa Aks. 13000 angriper Kussius Metallvarefabrikk på Bryn, der tyskerne produserer granathylser, landminer og tennsatser. Det er også et større lager av flydeler der. Eksplosjonen ødelegger hele fabrikken, og skadenes omfang beregnes til ni millioner kroner. (14.10.1944)

På et møte i Billefjord i Finnmark presenterer to av Terbovens medarbeidere, blant dem SS-Obersturmbannführer Hans-Hendrik Neumann, en frivillig evakueringsplan der ønsket også er at samtlige stridsdyktige menn i Finnmark og Nord-Troms skal tas med og brukes som arbeidskraft av den tyske bergarméen. For Vest-Finnmark og Nord-Troms blir det utpekt egne evakueringssjefer: Hammerfest-ordfører Peder Jonas Berg og Kvænangen-ordfører Reidar Paulsen. Befolkningen skal ut av området i prioritert rekkefølge: Først NS-medlemmer og deres pårørende, så tyskvennlige, og til slutt andre som frivillig vil evakuere. Fylkesmannen i Troms, Marcus Bull, får i oppdrag å etablere et bredere mottaksapparat for de evakuerte i nordre Nordland og Troms. (14.10.1944)