Fem allierte fly angriper rutebåten DS Eira, som har lagt ut fra kai på Kjerstad i Haram utenfor Ålesund. Flere passasjerer og styrmannen blir drept av mitraljøseild, mens kapteinen overlever. Mange blir hardt skadet. (24.10.1944)

Forsyningssituasjonen er stadig dårligere: Potetleveransene svikter, eggtilførsler er minimale, det blir stadig mindre av melk og smør, og havregryn finnes ikke lenger. Fersk fisk er også en sjeldenhet, til og med på Vestlandet. Folk klager over at de ikke får sukker på kortene sine. (24.10.1944)

Sovjetiske tropper nærmer seg Kirkenes: Det utspiller seg voldsomme kamper ved Elvenes, en mils vei øst for byen. Inne i gruvegangene ved Bjørnevatn, har det vokst fram en hel liten by: Det er 3000-4000 mennesker som oppholder seg der. Noen har laget seg små skur, slik at familien får litt privatliv. Ti barn – seks jenter og fire gutter – blir født der inne i halvmørket. Fire-fem kyr og en geiteflokk bidrar med melk. Utenfor raser kampene, og de fleste hus, brakker og lagre står i brann. (24.10.1944)