Politidepartementet har gitt forbud om «bruk av motorkjøretøyer om natten», fastsatt som tidsrommet mellom klokken 22 og 06. Dette gjelder busser, varebiler, lastebiler, personbiler og motorsykler med norsk kjennetegn. Unntak gjøres for utrykningskjøretøyer, beredskapsbiler, «andre motorkjøretøyer i førstehjelpskjøring» og «motorkjøretøyer som kjører etter tysk ordre». Andre kjøretøyer må har særskilt tillatelse for nattkjøring. (28.10.1944)