Aksjonsgruppen Aks 13 000 ødelegger et tysk reparasjonsverksted, et større lager av flydeler og en del olje og bensin på Kjelsås bruk, nord for Oslo. (25.10.1944)

Direktør Gunnar Jahn blir arrestert på grunnlag av bistand til Hjemmefronten, og med det mister Kretsen sitt kanskje mest innflytelsesrike medlem. En rekke andre hjemmefrontledere er ettersøkt, og flere av dem går i dekning eller reiser til Sverige. (25.10.1944)

Sovjetiske styrker har lykkes med å okkupere og innta Kirkenes. Bare 20-30 hus står igjen i byen. Tyske tropper har vært nødt til å forlate byen tre uker tidligere enn planlagt. Samtidig blir Bjørnevatn-området befridd, slik at alle de 3000-4000 menneskene i gruvene kan komme ut i dagslyset. Den røde armé roper «Dere er frie, heis det norske flagget» inn i gruvegangene. I Moskva feires framrykningen til Kirkenes med salutt: 224 kanoner avfyrer 20 skudd hver. Bildene viser heising av det norske flagget, møte mellom russiske soldater og nordmenn i Kirkenes samt folk som kommer ut av gruvegangen ved Bjørnevatn. (Foto: Fotokhronika TASS) (25.10.1944)