Sjefen for operasjonsstaben ved overkommandoen hos Wehrmacht, Alfred Jodl, beordrer at hus og infrastruktur som har militær betydning i tilbaketrekkingssonen for Rendulics armé skal ødelegges. Det er for første gang enighet innad i okkupasjonsregimet om at evakuering av befolkningen i Finnmark skal finne sted. (04.10.1944)

Det oppdages at Terbovens avdeling i Kirkenes i hemmelighet tømmer kontorene sine, brenner mengder av papir og trekker ut personell. Sipo slipper deretter fri alle fanger i området. (04.10.1944)

En gårdbruker i Oddernes er anmeldt for å ha tresket uten at den oppnevnte kornveieren var til stede. (04.10.1944)

Et firma i Kristiansand bøtelegges for å bruke sytråd til fremstilling av innleggssåler uten at det foreligger tillatelse fra Norges Tekstilstyre. (04.10.1944)

Menn fra Pelle-gruppa har gått til aksjon mot Østbys Skifabrikk i Storgata 28 i Oslo. Forsøket på å ødelegge maskiner som produserer landminekasser mislykkes. (04.10.1944)

194 personer blir drept ved et alliert flyangrep på Laksevåg. Målet er å ødelegge ubåtbunkeren og skipsverftet ved hjelp av omtrent 200 fly, men det hele ender opp med å bli en sivil tragedie. Mange sivile bolighus og bygninger blir rammet, deriblant Holen barneskole hvor to hele klasser med 60 elever og to lærere blir drept. I tillegg til de 194 sivile omkomne, blir flere hundre skadet. På Holen skole har redningsmannskapene en vanskelig oppgave med å berge mange barn som ligger levende begravet i kjelleren. (Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen, avdeling for spesialsamlinger) (04.10.1944)