Hitler gir ordre om at samtlige sykler i alle okkuperte land skal beslaglegges og overføres til tyske tropper, fordi den tyske hæren lider av stor mangel på transportmidler. Det rammer sivilbefolkningene i flere av landene hardt, siden de aller fleste ikke har mulighet til å kjøre bil og er avhengige av sykkelen. (06.10.1944)

I Nord-Norge er det satt i gang en såkalt «hviskekampanje» der tyskerne sprer informasjon om «bolsjevikenes grusomheter» for å få folk til å evakuere Finnmark frivillig. Denne kampanjen viser seg imidlertid å ha liten virkning blant innbyggerne; de fleste har i utgangspunktet ingenting imot at Finnmark blir befridd av russerne. (06.10.1944)

Reiserestriksjoner innskjerpes betydelig: Feriereiser og reiser i familieanliggender som bryllup eller dødsfall blir ikke lenger innvilget. Bare livsviktige reiser, reiser for parti og stat samt frontkjemperes reiser er tillatt. (06.10.1944)

En styrke på 80 tyske gestapister omringer to «celler» i Rukkedalen i Hallingdal, den ene med SOE-folk og den andre med folk fra Milorg. To SOE-telegrafister blir skutt når de forsøker å komme seg unna i en båt, og gruppesjefen for Milorg-gruppen på Nesbyen blir skutt når han forsøker å flykte etter å ha blitt arrestert. De andre kommer seg unna. (06.10.1944)