Den norske eksilregjeringen i London sender et hilsningstelegram til den sovjet-russiske regjering «i anledning av at frigjøringen av vårt land er begynt». Regjeringen kunngjør at norske styrker vil bidra i kampen. «Frigjøringen av det nordligste Norge vil ytterligere befeste vennskapet mellom våre to land», heter det videre. Gjenerobringen av Sør-Varanger er også markert i den norske radiosendingen fra London, med taler av kong Haakon og statsminister Nygaardsvold. (26.10.1944)