22 personer blir skutt og lagt i massegrav i Trandumskogen, deriblant åtte sovjetiske fanger. Resten er nordmenn, blant dem Rolf A. Syversen som var med på å frakte rundt 1000 jøder og motstandsmenn til Sverige i 1942. (30.10.1944)

Jonas Lie har gitt ordre om at Tana skal evakueres. Flertallet av de sivile rømmer til fjells, tross trusselen om å bli hentet av tyske patruljer. Samtidig innledes tvangsevakueringen av Alta med tvangsavlevering av husdyr. (30.10.1944)

De tyske styrkene har nå forlatt Vardø og Vadsø. Sovjetiske styrker har frigjort Øst-Finnmark fram til Tanaelva. (30.10.1944)