Minister Whist instruerer den utnevnte assisterende styresmann for Finnmark, Johan Lippestad, om at hele Finnmark samt Troms til og med Skjervøy og Lyngenfjordens østside skal evakueres med tvang og «uten opphold». Det blir nå hengt opp plakater, blant annet i Hammerfest, som varsler befolkningen om evakuering. (Foto: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)) (27.10.1944)