Det er stjålet 16 000 brødmerker fra en brødbil som sto parkert i Bygdøy allé. Merkene lå i en dokumentmappe som senere blir funnet i en oppgang i nærheten, men merkene er vekk. (27.05.1942)