Arnold Hammer fra Sarpsborg blir arrestert, mistenkt for sabotasje. Han og flere andre har gjennom sitt virke i entreprenørselskapet Selmer dannet en sabotasjegruppe som skaffer våpen og sprengstoff. Hammer velger etter harde forhør å tilstå. Han blir sendt til Møllergata 19, Grini og senere Natzweiler og Dachau, men overlever krigen. (29.05.1942)

Det er utstedt forbud mot kjøring av personkjøretøyer (biler og motorsykler) på søndager og helligdager. Forbudet gjelder fra kl. 16 dagen før slike dager til kl. 6 påfølgende hverdag. Unntatt fra forbudet er busser og drosjer. (29.05.1942)