I Ålesund gjennomføres det en omfattende hamstringskontroll på rutebåter og -busser. Også syklister kontrolleres. Det viser seg at det er store kvanta ulovlige varer i omløp. I hovedsak er det egg og smør som blir beslaglagt, men også ganske mye kjøtt og manufakturvarer. (25.05.1942)