MT Haakon Hauan av Oslo blir torpedert og skadet av den tyske ubåten U-753 på reise fra Norfolk til Galveston. Bunnen rives opp i 60 fots lengde, men skipet holder sammen og maskinen er intakt. Mannskapet klarer å føre skipet inn til New Orleans. (25.05.1942)

Vidkun Quisling taler under pinsestevnet for NS i Borre. Han har merket seg at motstandsfolk bruker hønseringer, det vil si små fotringer av metall for merking av høns, som protestmerker i norske farger. Han ønsker å opprette en egen leir for disse “hønsehuene” på Berg utenfor Tønsberg: “Er det ikke sørgelig at selv modne menn og kvinner demonstrerer sin tåpelighet på den måten? Men vi skal ta konsekvensen av disse demonstrasjoner. Vi skal opprette hønsegårder for dem. Her i nærheten av Tønsberg vil vi således få i stand en stor hønsegård”. Berg interneringsleir blir den eneste fangeleiren i Norge som bare har norske fangevoktere. Ut på høsten 1942 blir leiren brukt som transittleir for jøder. (25.05.1942)

I Ålesund gjennomføres det en omfattende hamstringskontroll på rutebåter og -busser. Også syklister kontrolleres. Det viser seg at det er store kvanta ulovlige varer i omløp. I hovedsak er det egg og smør som blir beslaglagt, men også ganske mye kjøtt og manufakturvarer. (25.05.1942)

Et tysk Fw 200 (Condor) styrter like etter avgang fra Værnes. To av crewet omkommer, én blir savnet mens tre blir skadet. (25.05.1942)