MT Norland av Oslo blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-108 på reise fra Glasgow til Texas. Alle 48 om bord kommer seg i livbåter og overlever. (20.05.1942)

Den tyske hjelpekrysseren Michel sniker seg lydløst innpå MS Kattegat av Oslo, som er på reise fra Cape Town til Montevideo. Plutselig åpner Michel voldsom artilleriild, MS Kattegat blir kapret og den uskadde besetningen blir overført til Michel. Skipet blir deretter senket. Mannskapet føres som fanger til Japan. Marthon Johan Hermansen fra Stavanger dør i fangenskap der. (20.05.1942)

Skogsarbeidere i Telemark fylke får betydelige ekstrarasjoner av matvarer, blant annet 375 kasser fiskekaker, 125 kasser hvalkarbonade, 3700 kilo salt flesk, 70 500 esker buljongterninger og 350 kasser kondensert eller tørr melk. Utdelingen skjer innen 1. august. (20.05.1942)

Tyskerne arresterer flere motstandsmenn etter Telavåg-affæren: Asbjørn Melvær og Harald Myrvåg fra Værlandet/Bulandet arresteres for å blant annet ha tatt imot og oppbevart våpen fra England. De føres til Bergen og Grini, senere til den tyske NN-leiren Natzweiler-Struthof i Frankrike. Begge dør der. (20.05.1942)

En ny lov offentliggjøres: Studenter og høyskoleelever som har tjenestegjort fra tre til seks måneder i Regiment Nordland, Den norske legion eller tilsvarende tjeneste, skal gis et tillegg av seks måneder til sin ansiennitet ved konkurranse om ansettelser i offentlig tjeneste etter avlagt utdannelse. Ytterligere tjeneste utover seks måneder gir ytterligere tillegg i ansiennitet. (20.05.1942)

To personer som har nektet å ta anvist arbeid ved filetfabrikken i Hammerfest er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel. (20.05.1942)