Arnold Hammer fra Sarpsborg blir arrestert, mistenkt for sabotasje. Han og flere andre har gjennom sitt virke i entreprenørselskapet Selmer dannet en sabotasjegruppe som skaffer våpen og sprengstoff. Hammer velger etter harde forhør å tilstå. Han blir sendt til Møllergata 19, Grini og senere Natzweiler og Dachau, men overlever krigen. (29.05.1942)