Wehrmacht har beslaglagt Kunstnernes Hus i Oslo, og bygget blir tømt til siste tegnestift på kort tid. Stiftelsen fortsetter fra et midlertidig kontor i Camilla Collets vei 8. Huset blir nå som en uinntagelig festning med tette piggtrådsperringer på plenen foran huset. (21.05.1942)

Ti av bygdas kvinner i Rakkestad har gått i gang med lompebaking i stor stil: Det skal bakes i alt 50 000 potetlomper som skal selges uten merker. Forhistorien er at 20 tonn poteter frøs under kuldeperioden, og disse potetene skal nå bli til lomper. Det som ikke går med innenbygds skal selges i Fredrikstad, hvor man etter sigende kan avta nær sagt hvor store kvanta som helst. (21.05.1942)

Einsatzgruppe Wiking har kommet frem til mer konkrete tall over arbeidskraftbehovet i Norge. Tallene må bli mye høyere: Byggeprogrammet blir planlagt med sikte på at innsatsen krever totalt 76 500 arbeidere. Størst andel er tenkt å tilfalle befestningsanleggene: 40 000. Jernbanene, veiene og kaiene skal ha henholdsvis 25 000, 10 000 og 1500 arbeidere. (21.05.1942)

Ruben Ullmann blir deportert og sendt til Sachsenhausen sammen med sin bror Paul og far Isak. Alle tre ble arrestert av Gestapo i november etter at Ruben hadde drevet med illegalt informasjonsarbeid fra det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Ruben dør etter hvert på sykestuen i Sachsenhausen, mens broren og faren forsvinner i oktober. Arthur Rosenberg, en tysk-jødisk flyktning som kom til Norge i 1939, blir også deportert og forsvinner på samme vis som sistnevnte. (21.05.1942)

Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten plukker ut Ivar Grande som nestkommanderende i Henry Rinnans spesialavdeling Sonderabteilung Lola. Ivar Grande blir etter hvert, spesielt fra februar 1943, en av de mest aktive torturistene. Grande har bakgrunn som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim og meldte seg inn i NS i desember 1940. (21.05.1942)

15 jærbuer blir henrettet i Trandumskogen, etter at de planla flukt til England fra Obrestad i oktober. Disse 15 utgjør mer enn en fjerdedel av de 56 norske englandsfarerne som blir dømt til døden og henrettet under krigen. (21.05.1942)