TS Torny av Bergen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U507 på reise fra Tocopilla til Florida. To mann omkommer og 24 overlevende plukkes opp av to sjøfly. (08.05.1942)

Paul Gogol og Hans Roth avløser Paul Schöning i kommandantskapet på Falstad, etter instrukser fra Gestapos øverste leder i Trøndelag, Gerhard Flesch. I vel ett år fremover fremstår Falstad som en svært brutal fangeleir, med fysisk og psykisk terror, mishandling og fornedrelse. Roth blir beryktet for sin brutale fangebehandling. Gerhard Flesch uttaler at det ikke gjør noe om «det daglig blir drept en jøde». (08.05.1942)

Marie Arentz og Ragnhild Strøm har blitt kjent med hverandre gjennom arbeidet ved NS’ fylkeskontor i Steinkjer. Nå har de fått i oppdrag av Henry Rinnan å være hemmelige agenter på hurtigruten. De reiser til Bergen og Bodø sammen og etablerer kontakt med jøssinger som tror de jobber for motstandsbevegelsen. Begge blir etter hvert mer motvillige til å jobbe med dette, så Strøm får snart slutte som agent mens Arentz senere verver seg som frontsøster i det tyske Røde Kors for å slippe unna. (08.05.1942)

Det blir en noe høyere osterasjon for mai. Rasjonen av fet ost øker med 50 gram, de mindre fete sorter med 100 gram. (08.05.1942)

Gårdbrukere blir rådet til å låse fjøset. En gårdbruker i Landvik ved Grimstad har blitt frastjålet ei ku som sto på båsen. I nattens mulm og mørke kom en mann inn i det ulåste fjøset, løste kua og tok den med seg opp på landeveien hvor medhjelpere sørget for videre transport. (08.05.1942)