En tysk ubåt torpederer og senker MS Baghdad øst for Martinique. Åtte mann blir drept og flere alvorlig skadet. Livbåtene kommer fra hverandre, men begge når land med mange skadde. (30.05.1942)