Trygve Kulprud blir arrestert sammen med sin bror og svoger fordi de har hjulpet en russisk flyktning med mat og klær. Han sitter fem uker i Lillehammer fengsel før han blir sendt til Grini, deporteres til Sachsenhausen og dør der. (23.05.1942)

Catalina-flyet Vingtor, underlagt RAF, redder de to norske agentene Eivind Viken og Ole Snefjellå som har operert radiosenderen PI II på Staveneset i Sunnfjord. De har sendt nødsignal om at de er i fare for å bli oppdaget etter tyskernes arrestasjoner etter Telavåg-affæren. Chester og Petrine Saltskår, som har bistått agentene, blir også transportert til Skottland sammen med sin toårige sønn. (23.05.1942)