Bombefly angriper havnen i Kristiansund. DS Ibis av Bergen blir skadet og to mann omkommer; Harald Myking og Jens Drageid. (05.05.1942)

Sonderabteilung Lola, ledet av Henry Rinnan, sender ut agenter for å etterforske sabotasjeaksjonen mot Thamshavnbanen ved Orkanger. Aktive agenter er Ingvar Aalberg, Aksel Mære, Einar Lerfald, Inga Lerfald og Ingeborg Schjevik. Etterforskingen blir resultatløs. (05.05.1942)

Alle mannlige artianere ved høyere skoler med eksamensrett innkalles til arbeidstjeneste. De vil få eksamensvitnemål på grunnlag av standpunktkarakterene. Til sammen 2300 menn skal innkalles før sommeren, men jordbruket mangler 14 000 faste arbeidere, 20 000 våronnfolk og 38 000 til høstarbeidet. (05.05.1942)